Сватбен бюджет: разпределение

Често в самото начало на сватбената организация младоженците нямат дори бегла представа за цените и относителния дял на всички услуги и артикули, съпътстващи една сватба.

Наскоро ми стана интересно и със съпруга ми направихме една бърза равносметка за разпределението на сватбения ни бюджет. Изчислихме, че бяхме надскочили първоначално определения си бюджет с около 40%. (Само за справка – и двамата имаме икономическо и финансово образование и въпреки това така се получи). Вземайки това предвид, съветвам ви за си определите един сходен буфер още в самото начало на сватбеното планиране, за да не се изненадате накрая. Каквото и да си говорим, всеки си казва “хайде, един път е” и отпуска душата.

Икономическата специалност в мен проговории и реших да систематизирам относителните дялове на разходите в бюджета ни в една бърза графика. Тя разбира се пресъздава само нашия бюджет и не се стреми в точност и “универсално” да разпределени сватбените разходи. Въпреки това смятам, че би ви било интересно да я разгледате.

За наше голямо учудване, разходите по мен – булката се оказаха немалък дял (например в сравнение със сватбената флористика, която очаквахме да заеме голям ресурс). Но младоженецът не стои много по-далече от мен! Алкохолът също заема значителен дял, въпреки че ние се презастраховахме с допълнителни бутилки, част от които останаха.

Весело разглеждане.

Сватбен_бюджет

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s